top of page

联络我们
 

奉耶稣的名欢迎来到我们的教会。

如果您在找一个属灵的家,我们衷心期盼您能成为我们的一员。

如果您第一次来访,请向我们表明身份,并邀请您在周日崇拜结束后,跟我们一起享用一杯茶或咖啡和茶点。

愿您能敞开心扉来敬拜赞美主,他必触摸您的灵,让您领受他满满的祝福!

            WhatsApp Message

   : 016 - 2323 237

​       脸书(Facebook)

                                   https://www.facebook.com/ssmcchinese

                                        https://www.facebook.com/ssmczhongwen
 

谢谢

bottom of page