top of page

Kebaktian Bahasa Malaysia SSMC

Selamat datang ke Ibadah Raya, Kebaktian Bahasa Malaysia SSMC!

Semoga Tuhan memberkati dan menyentuh anda ketika anda membuka hati kepada-Nya dalam pujian dan penyembahan, dan mendengar firman-Nya.

Damai Kristus berserta anda dan keluarga anda.

Pelayanan Mingguan

Acara
Hari & Masa
DG Hermion, DG Sion, DG Horeb & DG Sinai

1PM di 

Bilik KBM (E2)

Mezbah Doa Kanak-kanak

-

Persekutuan Wanita

Rabu 8:00pm (M1 & M3)

Whatsapp - Mary 011-1529 7769 

utk pautan Zoom

Persekutuan Doa

8PM di

Bilik KBM (E2)

Kelas Timotius

Sama dgn 

Kebaktian Ahad

Kebaktian Ahad

Ahad 10AM

di Bilik KBM (E2) 

& Zoom: https://bit.ly/ssmcKBM

Kesaksian Feddlis Daniel (staff SSMC)
"Parut. Setiap kehidupan di dunia ini, pasti ada satu titik yang menciptakan parut. Membawa memori, meninggalkan kenangan, bahkan mungkin menjadikan siapa kita pada hari ini."

Panduan Suara GBKP Rawamangun

Panduan Suara dari Batak, Indonesia di SSMC pada 24 June 2012

bottom of page